Máte inovatívny nápad? Prihláste sa do 2. tréningovej periódy medzinárodného programu Playpark Bratislava!

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ - v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Pre koho je Playpark určený

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Čo Playpark ponúka

Playpark Bratislava ponúka vo svojej druhej 6-mesačnej tréningovej perióde (apríl – september 2018) bezplatne 15 vybraným účastníkom:

  • miesto na sedenie na 6 mesiacov v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove
  • mentoring a mnohé iné

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí "Pitching finals" v Benátkach v septembri 2018!

Traja najúspešnejší účastníci dostanú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Podmienky zapojenia sa do programu

Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle do 22.4. 2018 (vrátane) elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom TU. Následne bude výberovou komisiou programu vybraných 15 účastníkov druhej tréningovej periódy.

Povinnosti úspešných uchádzačov Playparku Bratislava

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve v Playparku Bratilslava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu.  Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu:

  • napísať svoj podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku
  • vytvoriť atraktívne  investor pitch video v anglickom jazyku
  • odprezentovať svoj investor pitch na regionálnej súťaži podnikateľských nápadov v anglickom jazyku

 

Podrobnejšie informácie k obsahovej náplni programu Playpark Bratislava nájdete TU.

 

Kontakt na administrátorov projektu:

  Martin Menkyna,              Miroslav Poláček

+421 915 783 734;           +421 2 20 36 33 73

menkyna@sbagency.skpolacek@sbagency.sk

Viac o projekte CERIecon:

Sledujte nás na: 

 

Partneri projektu:

Mediálni partneri:

 

Aktuality:

Staň sa súčasťou Playparku Bratislava!

PLAYPARK Bratislava poskytne podporu podnikateľom s inovatívnymi riešeniami pre mesto

Čo ponúka Playpark Bratislava? Prihláste sa do 1. tréningovej periódy!