Čo ponúka Playpark Bratislava v 2. a 3. tréningovej perióde?

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network).

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ - v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Pre koho je Playpark určený

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Čo Playpark ponúka

Playpark Bratislava ponúka vo svojej aktuálne prebiehajúcej druhej 6-mesačnej tréningovej perióde (apríl – september 2018) bezplatne 15 vybraným účastníkom:

  • miesto na sedenie na 6 mesiacov v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove
  • mentoring a mnohé iné

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí "Pitching finals" v Benátkach v septembri 2018!

Traja najúspešnejší účastníci dostanú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Podmienky zapojenia sa do programu

Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle v stanovenom termíne aktuálnej výzvy elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom. Následne bude výberovou komisiou programu v určenom termíne vybraných 12+ účastníkov danej tréningovej periódy.

Pre výzvu do 3. tréningovej periódy (november 2018 – apríl 2019) treba sledovať informačné kanály partnerov projektu uvedené nižšie.

Povinnosti úspešných uchádzačov Playparku Bratislava

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve v Playparku Bratilslava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu.  Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu:

  • napísať svoj podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku
  • vytvoriť atraktívne  investor pitch video v anglickom jazyku
  • odprezentovať svoj investor pitch na regionálnej súťaži podnikateľských nápadov v anglickom jazyku

 

Podrobnejšie informácie k obsahovej náplni programu v aktuálne prebiehajúcej 2. tréningovej perióde nájdete TU.

 

Kontakt na administrátorov projektu:

Martin Menkyna            Miroslav Poláček

Playpark manažér           CERIecon projekt manažér          

+421 915 783 734;         +421 2 20 36 33 73

menkyna@sbagency.sk  polacek@sbagency.sk

 

Partneri projektu:

Mediálni partneri:

 

Aktuality:

Staň sa súčasťou Playparku Bratislava!

PLAYPARK Bratislava poskytne podporu podnikateľom s inovatívnymi riešeniami pre mesto

Čo ponúka Playpark Bratislava? Prihláste sa do 1. tréningovej periódy!