Medzinárodné cesty za poznaním

Slovak Business Agency zverejnila vo februári 2018 výzvu pre malé a stredné podniky, pôsobiace na trhu do 3 rokov, na zapojenie sa do stážového programu v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch, ktorá ponúkala možnosť vycestovať na vybrané medzinárodné odborné podujatia v rámci Európskej únie.

„Záujem prejavili podnikatelia zo všetkých regiónov Slovenska, pričom celkovo bolo zaevidovaných 93 žiadostí. Podmienky prvého kola však splnilo 74 z nich,“ uviedol Slavomír Grúber, hlavný manažér projektu. Následne výberová komisia posúdila relevantnosť podaných žiadostí vo vzťahu k predmetu podnikania žiadateľa a vyhovela 52 žiadostiam. Najviac ich bolo z Košického a Prešovského kraja, zhodne po 21 %. Za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov vycestujú podnikatelia v priebehu mesiacov máj až júl 2018. Svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí si vyberali sami, teda využili príležitosť získať vstup na ich vysnívané podujatie. K tomu im Slovak Business Agency bezodplatne zabezpečí aj letenky a ubytovanie.

Úspešní žiadatelia sa zúčastnia odborných podujatí v rôznych krajinách EÚ, ako napríklad  The 15th International Conference on Space Operations (SpaceOps 2018) v Marseille, SMX London v Londýne, 3rd Corporate Learning & Development Summit v Barcelone, HR Directors Summit Europe v Amsterdame, SMICE2018 - Sludge Management in Circular Economy v Ríme a v mnohých iných, kde ich čakajú nové skúsenosti a kontakty, ktoré im napomôžu v rozvoji ich podnikania.

Medzi najžiadanejšie podujatie sa zaradila konferencia s názvom Engage Prague 2018, ktorá sa uskutoční 17. až 19. mája 2018 v Prahe a prinesie najlepších odborníkov na sociálne média z celého sveta. Účastníci sa dozvedia, ako sa používajú sociálne médiá pre charitatívne, politické, ale aj ekonomické účely známych značiek. Program je postavený tak, aby sa účastníci vzdelávali, ale aj nadviazali kontakty s marketingovými kolegami a vedúcimi predstaviteľmi digitálneho priemyslu.

 

Nechajte sa inšpirovať aj Vy a sledujte naše ďalšie výzvy na www.sbagency.sk.

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a inovácie, kód projektu ITMS2014+ 313031I870.