Moderný time manažment - seminár pre podnikateľov v Košiciach

22.máj 2018 | 09:00 - 13:00

Robte správne veci v pravý čas a na úkor vecí bezvýznamných či menej dôležitých.

 

Ak chcete mať svoj pracovný život pevne v rukách, nestrácať čas zbytočnosťami a objaviť skutočnú motiváciu, potom je tento kurz určený práve pre vás. Ukáže vám moderný, tzv. kreatívny prístup k time manažmentu. Na našom seminári zistíte ako využívať svoj čas efektívne a ako ho mať pod kontrolou.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Čo sa dozviete?

•          „Kruh“ života a ako „chytiť“ svoj (pracovný) život do vlastných rúk

•          Moderné techniky time manažmentu - matica plánovania času; „zrkadlo týždňa“; „tichá

             hodina“;  Paretov princíp; technika „one thing“ (jednej veci)

•          Päť krokov a praktické nástroje plánovania

•          Ako zmeniť návyky

 

 „Otázky, ktoré si kladiete sú často dôležitejšie ako odpovede, ktoré dostávate“   T. Winkler

 

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Vojtech Dúl - viac ako 22 rokov pracuje v oblasti vzdelávania dospelých. V súčasnosti je konateľom a hlavným lektorom akreditovanej vzdelávacej firmy GENERATÍV, s.r.o.

Bol prvým certifikovaných lektorom spoločnosti Dale Carnegie Training na Slovensku. Absolvoval mnohé renomované zahraničné kurzy a stáže, napríklad Executive Excellence Program v Kalifornii, alebo NLP Program podľa Richarda Bandlera. Medzi jeho klientov patria veľké, i menšie spoločnosti zo sféry služieb a výroby (napr. SPP, PSS, UNION, Herman, Hartman, Salve Group).

 

KEDY?

22.05.2018

09:00 – 13:00 hod.

 

KDE?

Budova SOPK

Bačíkova 5

040 01 Košice

 

Prihlasujte sa TU.

Ukončenie registrácie: 15.05.2018 do 15:00 hod.

 

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
 

PODMIENKY:

Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp.ke@npc.sk