Naše výsledky v roku 2019

Enterprise Europe Network poskytuje medzinárodnú podnikateľskú expertízu v oblasti vyhľadávania partnerstiev v databáze obchodných príležitostí, poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce, ako aj inovačnú podporu.

Najúspešnejšie organizované B2B podujatie SBA v rámci konferencie CEE Automotive Supply Chain 2019 so zameraním na automobilový sektor. SBA je členom sektorovej skupiny EEN Mobility, ktorá združuje 32 partnerov z 18 krajín sveta a jej úlohou je podporovať nové trendy v oblasti dopravy, logistiky a automobilového priemyslu.

 • 229 účastníkov z 15 krajín sveta, 389 medzinárodných stretnutí
 • 87 slovenských spoločností, 298 medzinárodných stretnutí
 • 9x spoluorganizované zahraničné B2B podujatia, 23 slovenských účastníkov, 147 medzinárodných stretnutí
 • 2x podnikateľské misie, 54 slovenských účastníkov, 129 medzinárodných stretnutí

Na organizovaných a spoluorganizovaných podujatiach bolo dovedna 164 slovenských účastníkov. Celkovo absolvovali 574 medzinárodných stretnutí.

Vyhľadávanie partnerov pre dlhodobú obchodnú alebo technologickú spoluprácu

 • Vytvorili sme 13 nových obchodných profilov do Databázy ponúk na partnerstvo (POD – Partnering Opportunities Database)
 • Pomohli sme 67 firmám, s cieľom internacionalizácie, s prvým kontaktom cez databázu POD
 • 7x uzatvorenie medzinárodnej obchodnej a technologickej dohody, mnohé ďalšie v procese negociácie

 

SHAREEN - cieľom projektu bolo identifikovanie a prepojenie platforiem zdieľanej ekonomiky v oblasti podnikov a výmena skúsenosti so všetkými zainteresovanými stranami. (https://www.shareen.eu/)

Výstupom projektu bolo:

 • 3 firmám bolo poskytnuté odborné poradentsvo v oblasti zdieľanej ekonomiky 
 • 8 firiem úspešne absolvovalo online tréning  
 • 3 firmy sa zúčastnili na zahraničných konferenciách

 

KET4CleanProduction - cieľom projektu bolo urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám. (https://www.ket4sme.eu/)

 • Počet podaných žiadostí – 8x
 • Firma Archee získala mikrogrant vo výške 50 000 eur – success story TU

een@sbagency.sk

een.ec.europa.eu