Odložené: BiznisNET – expandujte do zahraničia

Podujatie z dôvodu epidemiologickej situácie - šírenie koronavírusu a ochorenia COVID-19 – odkladáme. O jeho náhradnom termíne vás budeme informovať na stránkach www.npc.skwww.sbagency.sk a na našich sociálnych sieťach.

Ako môžu veľvyslanectvá na Slovensku a obchodné komory pomôcť slovenským firmám pri expandovaní do zahraničia? Zažite náš biznisNET, získajte informácie a nové, osobné kontakty. Spoznajte príbehy úspešných firiem, ktorým sa to podarilo. 

Máte v pláne so svojou firmou expandovať do zahraničia, alebo sa chystáte založiť biznis práve s takouto víziou? Zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku a obchodných komôr vám prídu osobne prezentovať možnosti, ako vám môžu pomôcť, aké služby v tomto smere ponúkajú.

Podujatie je bezplatné, nie je nutná registrácia ani prihlasovanie.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ

Na jednom mieste, v panelových diskusiách i v jednotlivých stánkoch sa budete môcť osobne pozhovárať a nadviazať kontakty so zástupcami 11 krajín - Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Gruzínsko, Mexiko, Indonézia, Ukrajina, Bielorusko, USA, Veľká Británia, Holandsko. Možno práve tieto stretnutia vám otvoria dvere na zahraničný trh. 

PROGRAM PODUJATIA

9:00 – registrácia

10:00 – 11:00 – Francúzsko, Belgicko, Rakúsko

11:00 – 11:45 - networking, coffee break

11:45 – 12:45 – Gruzínsko, Mexiko, Indonézia

12:45 – 13:30- networking, coffee break

13:30 – 14:30 – Ukrajina, Bielorusko

14:30 – 15:30 - networking, coffee break

PODROBNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE (už čoskoro)

CELODENNÝ NETWORKING v priestoroch Coworkingu NPC

Počas celého trvania nášho podujatia budete môcť absolvovať rozhovory so zástupcami obchodných komôr a veľvyslanectiev na Slovensku. Zistíte ako vám môžu pomôcť pri potenciálnej expanzii vášho biznisu do zahraničia, ako a prečo sa stať ich členmi.

 • Americká obchodná komora na Slovensku
 • Britská obchodná komora na Slovensku
 • Slovensko - rakúska obchodná komora
 • Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
 • Veľvyslanectvo Indonézie
 • Veľvyslanectvo Ukrajiny

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O NETWORKINGU TU / ANGLICKÁ VERZIA TU (už čoskoro)

KEDY

19.3.2020

9.00 – 15.30 hod.

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Zmena programu vyhradená

Deň otvorených dverí – DOD NPC sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.1 Front Office. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


biznisNET – expand abroad
 

Do you want to know how the embassies in Slovakia, chambers of commerce and other institutions can help Slovak entrepreneurs with expanding abroad? Join our event biznisNET, get new information and new contacts.

Are you planning on expanding your business abroad or thinking about establishing a business with this vision?

The representatives from embassies, chambers of commerce, and other institutions from Slovakia, and abroad will be presenting the opportunities for your future successful business.

THE EVENT IS FREE OF CHARGE, AND THERE IS NO NEED TO REGISTER.

What can you expect?

In one place, in panel discussions or individually you will be able to meet and talk to the representatives of France, Belgium, Austria, Georgia, Mexico, Indonesia, Ukraine, Belarus, USA, United Kingdom, Netherlands. This networking event could open new opportunities for you in your future business abroad.

PROGRAM (DOWNLOAD THE PROGRAM)

9:00 registration

10:00 – 11:00 France, Belgium, Austria

11:00 – 11:45 Networking, Coffee Break

11:45 – 12:45 Georgia, Mexico, Indonesia

12:45 – 13:30 Networking, Coffee Break

13:30 – 14:30 Belarus, Ukraine

14:30 – 15:30 Networking, Coffee Break

Networking in Coworking place of National Business Centre

During the event you can get information within presentation stands about the opportunities from these organizations:

 • American Chamber of Commerce
 • British Chamber of Commerce
 • The Slovak- Austrian Chamber of Commerce
 • The Netherlands Chamber of Commerce
 • Embassy of Ukraine
 • Embassy of Indonesia

Information about the organizations HERE

WHEN

3.10.2019

9:00 – 15:30

WHERE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava