Partnerstvo východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie: príležitostí pre podnikanie

21.november 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Českej republiky a Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj
si Vás dovoľuje pozvať

na seminár

„Partnerstvo východnej Európy pre
energetickú efektívnosť a životné prostredie: príležitostí pre podnikanie“

 

Hlavným cieľom seminára je zvýšiť možností slovenských a českých podnikateľských subjektov pre úspešnú účasť v projektoch financovaných z Regionálneho fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie (evidovaný pod skratkou E5P), ktorý je manažovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Termín: 21. november 2014 (piatok) – program nájdete TU
Miesto konania: Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

Cieľ:

  1. objasniť princípy účasti v projektoch financovaných z E5P
  2. získanie nových príležitostí v príslušnom sektore a získanie nových know-how
  3. umožniť slovenským a českým podnikateľským subjektom prezentovať svoje záujmy a skúseností
  4. nadviazanie potrebných kontaktov priamo s EBOR

Sektorové pôsobenie:
1. municipálne investičné projekty so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti a životného
prostredia, znižovanie emisie oxidu uhličitého a ďalšieho znižovania emisie skleníkových plynov

Geografické zameranie Regionálneho fondu E5P:

  1. Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko
  2. Ukrajina
  3. potenciálnymi krajiny sú Azerbajdžan a Bielorusko

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára registrujte sa v termíne najneskôr do 20. 11. 2014 na emailovej adrese iveta.lukacova@mfsr.sk (tel.: 02/5958 3421).

S účasťou nie sú spojené žiadne finančné poplatky. Rokovacím jazykom je anglický jazyk bez tlmočenia.

E5P predstavuje nástroj spájania grantov (poskytnutých Európskou úniou/EÚ a prispievateľmi) s úvermi od medzinárodných finančných inštitúcií (EBOR, Európska investičná banka, Nordická investičná banka, Medzinárodná finančná korporácia, Svetová banka a Nordická environmentálna finančná korporácia/NEFCO). Aktívna spoluúčasť EÚ a medzinárodných finančných inštitúcií vytvára v dialógu na oficiálnej úrovní potrebné „politické zastrešenie“ projektovej spolupráce.