Podnikanie v zahraničí

13 článkov
  • Iné povinnosti pri dodávke služieb zahraničnému odberateľovi má neplatiteľ dane z pridanej hodnoty a iné platiteľ.

  • Vďaka efektívne fungujúcemu jednotnému trhu môžu európske podniky predávať a kupovať tovar v celej Európskej únii.

  • Každý podnik právne zriadený v krajine EÚ môže otvoriť pobočku (kanceláriu, agentúru, filiálku alebo dcérsku spoločnosť) v inej krajine EÚ.