Podnikanie vo V4 v kocke (Bratislava)

19.september 2019 | 09:00 - 13:00

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí

Ukončenie registrácie: 18.9.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Kontakt: rp@npc.sk