Podnikatelia, príďte na workshop o PPC reklame do Prešova

 

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie výzvy.

 

Ako sa zaregistrovať na workshop:

Najskôr si vytvorte unikátny kód klienta na webe npc.sk: http://npc.sk/user/login/registration

Následne vyplňte túto ŽIADOSŤ (Účasť na skupinovom odbornom poradenstve – PPC reklama pre začiatočníkov aj pokročilých – verzia B pre registrovaných Žiadateľov)

 

Neoddeliteľnou súčasťou registračného procesu je vytlačenie a podpísanie vyplnenej Žiadosti štatutárom podnikateľského subjektu, ktorú treba fyzicky doniesť v deň konania podujatia.