Podnikateľská misia a B2B rokovania v Srbskej republike

11.december 2015
11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade. 

Sektorové zameranie:

 • Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje, 
 • Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechniku a elektroniku
 • ITC
 • Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)
 • Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)
 • Chémiu a farmáciu
 • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Kontakt

Slovak Business Agency
Anita Šujanová
+421 2 502 44 515
 
 • V prípade, že máte záujem sa zúčastniť, je potrebné vyplniť dotazník a odoslať ho na uvedenú emailovú adresu.
 • Ak má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov.
 • Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska. 
 
Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015.
 
Tešíme sa na Vašu účasť !