Podnikateľská misia do Chorvátska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku

Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe pozýva podnikateľskú verejnosť na Croatian – Slovak Innovation Forum 2017, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2017 v Záhrebe ako sprievodné podujatie pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku (20. – 21. jún 2017). 

Druhý deň návštevy bude prebiehať v Splite, kde bude pre slovenskú podnikateľskú delegáciu pripravené stretnutie s regionálnou podnikateľskou komunitou.

Cieľom podujatia je posilniť doterajšiu bilaterálnu obchodnú spoluprácu a partnerstvá medzi Slovenskom a Chorvátskom v tradičných odvetviach o odvetvia s vyššou pridanou hodnotou.

Podujatie bude realizované v priestoroch Chorvátskej hospodárskej komory v Záhrebe. Fórum spoločne otvoria prezident SR a prezidentka HR. V rámci podujatia by mali byť prezentačno-diskusné panely so zameraním na inovácie, inteligentné riešenia, digitalizáciu (e-Commerce, e-Mobility, e-Finance, Smart City) a finančné nástroje. Následne by boli pripravené B2B a G2B rokovania. Na záver by sa uskutočnil neformálny networking všetkých zúčastnených spolu s obedom formou bufetu.

SEKTOROVÉ ZAMERANIE:

  • Innovations
  • Digital Economy
  • Intelligent Solutions
  • Smart Cities
  • Venture capital
  • Business angel
  • E-Commerce, e-Mobility, e-Finance

ROKOVACÍ JAZYK: angličtina

PROGRAM MISIE: Detailný program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie budú priebežne aktualizované.

20. 6. 2017

·        odlet z Bratislavy do Záhrebu vládnym špeciálom v doobedňajších hodinách

·        12:30 registrácia účastníkov na Croatian- Slovak Innovation Forum 2017

·        13:00 Príhovory a prezentácie

·        14:10 B2B rokovania

·        15:00 Obed

·        Odlet vo večerných hodinách do Splitu

21.6.2017

·        Stretnutie s regionálnou podnikateľskou komunitou

·        odlet zo Splitu do Bratislavy vládnym špeciálom vo večerných hodinách

 

DOPRAVA: Doprava bude realizovaná vládnym špeciálom na trase Bratislava – Záhreb – Bratislava.

UBYTOVANIE: ZÚ SR v Záhrebe v spolupráci so SARIO zabezpečia rezervácie pre účastníkov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.

PRIHLASOVANIE: Záväzný záujem o účasť na misii potvrďte do 01. júna 2017 e-mailom Igorovi Uhlikovi na igor.uhlik@sario.sk. Následne bude prebiehať registrácia spoločností cez portál podujatia, kde bude možnosť priameho  výberu chorvátskych spoločností a B2B rokovania. Informácie o registrácii na  portáli Vám následne zašleme.

 

Účasť slovenských spoločností je limitovaná, z toho dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany chorvátskych partnerov. Definitívne potvrdenie účasti v sprievodnej delegácii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené organizátormi po odsúhlasení Kanceláriou prezidenta SR.

Dátum: 20. – 21. jún 2017

Miesto: Chorvátska hospodárska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Chorvátsko

Organizátor: KP SR, ZÚ SR v Záhrebe, SARIO, SBA, HGK

Kontakt: Igor Uhlik, E: igor.uhlik@sario.sk, M: +421910828109

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ