Podnikateľská misia do Japonska

EU-Japan Centre dáva do pozornosti možnosť MSP prihlásiť sa na podnikateľskú misiu do Japonska spojenú so školeniami a workshopmi so zameraním na sektor biotechnológií, ktoré sa bude konať ako sprievodné podujatie Expo Bio Japan 2015 v Jokohame v dňoch 12.-16. 10. 2015. Cieľom podujatia je umožniť účastníkom dozvedieť sa viac o cieľovom trhu a získať kľúčové kontakty obchodných a technologických partnerov alebo partnerov na spoluprácu v oblasti výskumu. 

Uzávierka prihlášok: 11.6.2015

Cieľové sektory sú okrem iného aj tie, na ktoré sa vzťahuje veľtrh Bio Japan 2015 Expo:

  • Farmaceutický priemysel
  • Lekárske vyšetrenie, diagnostika
  • Bioinformatika, bio zobrazovanie

Náklady, ktoré pokryje EU-Japan Centre:

  • Školné (prednášky, semináre, workshopy)
  • Doprava do/z Jokohamy počas návštev firiem
  • Vstupenka na Expo Bio Japan 2015
  • 3x obed, uvítacia recepcia, záverečný koktail

Možnosť grantu 600€ k dispozícii pre MSP (viac info na webovej stránke EU-Japan Centra). Misia je financovaná Európskou komisiou.
Kontakt: Jessica Michelson  michelson@eu-japan.eu, Alessandro Perna a.perna@eu-japan.eu