Podnikateľská misia do Macedónskej republiky

22.február 2016 | 14:15
Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 22. – 23. februára 2016 sa v Skopje uskutoční 1. zasadnutie Spoločnej slovensko-macedónskej komisie pre hospodársku spoluprácu a v rámci neho, ako sprievodné podujatie podnikateľské fórum. Vedúcim slovenskej delegácie bude štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR p. Rastislav Chovanec.

Organizátor

Ministerstvo hospodárstva SR a SARIO, v spolupráci so  Zastupiteľským úradom SR v Skopje, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou  a SBA  na slovenskej strane a Hospodárskou komorou Macedónska, Zväzom hospodárskych komôr Macedónska, Hospodárskou komorou severozápadného Macedónska  a agentúrou  Invest in Macedonia na macedónskej strane.  
 
Podnikateľské fórum a rokovania slovenských a macedónskych podnikateľov sa  uskutočnia dňa 22. februára 2016 o 13.30 hod. v hoteli TCC Grand Plaza Skopje.

Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na

Energetiku (vrátane obnoviteľných  zdrojov energie),
Strojárstvo (energetické, dopravné, poľnohospodárske, potravinárske, všeobecné)
Automobilový priemysel
Poľnohospodárstvo 
 
Okrem vyššie uvedených odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným  predmetom  činnosti, ktoré majú ambíciu presadiť sa na macedónskom  trhu. 
 

Program

13:00 - registrácia 
13:30 - oficiálne otvorenie
14:00 - B2B rokovania   
 
Presný program podujatia,  ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou tohto podujatia, budú priebežne aktualizované a zverejnené na tejto stránke.

Náklady na účasť

(doprava, ubytovanie, stravné a prípadné ďalšie náklady, ako taxi preprava, vreckové) si každý podnikateľský subjekt hradí sám. Ubytovanie v Skopje  je možné zabezpečiť v hoteli TCC Grand Plaza za preferenčnú cenu pre slovenskú delegáciu počas uvedeného podujatia.
 

Registrácia

V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii nás prosím kontaktujte najneskôr do 10. februára 2016. Súčasťou prihlášky bude vyplnenie online registračného formulára.
 
V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou macedónskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formuláre, vrátane kontaktov.  
 
Poznámka: Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného organizačného zabezpečenia podujatia pre registrovaného účastníka  a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.
 

Kontakt

Slovak Business Agency
Anita Šujanová 
+421 2 502 44 515