Podnikateľská misia do Rumunska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR

10.október 2016 - 11.október 2016
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Rumunska, ktorá sa koná pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku.
 
Cieľ a program misie:
Cieľom misie je posilnenie hospodárskej spolupráce s Rumunskom, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy, predstavenie slovenských podnikateľov, nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami v Rumunsku. 
 
Miesto: Bukurešť/Arad/Oradea, Rumunsko
Rokovací jazyk: angličtina
 
Doprava: Doprava bude realizovaná vládnym špeciálom na trase Bratislava – Bukurešť/ Bukuresť – Oradea/ Oradea – Arad/ Arad – Bratislava
Ubytovanie: SARIO zabezpečí rezervácie pre účastníkov v hoteli Hilton s cenou 1-posteľovej izby v prepočte cca 150, -EUR/noc. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.
Účastnícky poplatok: 100€
 
V cene sú zahrnuté režijné náklady SARIO, plná asistencia počas misie, zariadenie B2B fóra a rokovaní s rumunskými partnermi. Prípadné ďalšie náklady budú doúčtované dodatočne (catering počas letov, transfery v teritóriu podľa rozsahu a pod.).
 
Oficiálna návšteva Rumunska bude dvojdňová, s rokovacím dňom v Bukurešti (11. októbra) a stretnutiami so slovenskou menšinou na severe Rumunska v župách Bihor a Arad.
 
10. 10. 2016
  • Odlet z Bratislavy do Bukurešti vládnym špeciálom
  • individuálny program v Bukurešti, možnosť rokovaní po vlastne línii, možnosť usporiadania mini prehliadky Bukurešti, voľný program
 
11. 10. 2016
  • podnikateľské fórum v Bukurešti spojené s bilaterálnymi rokovaniami firiem
  • presun do Oradei, kedy bude mať oficiálna delegácia stretnutie so slovenskou menšinou v Salonte, okolí Oradei a v Nadlaku.
  • odlet do Bratislavy v popoludňajších hodinách vládnym lietadlom
 
Detailný program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie budú priebežne aktualizované na stránke podujatia a záujemcov o účasť o nich budeme pravidelne informovať.
 
Sektorové zameranie:
  • IKT a inovatívne spoločnosti
  • poľnohospodárstvo a agropriemysel
  • energetika, obnoviteľné zdroje energií
  • strojárstvo
  • služby, turizmus, hotelierstvo a pod.
 
Registrácia: V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do Rumunska vyplňte online registračný formulár najneskôr do 16. septembra 2016 do 14.00h.
 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.
 
Účasť slovenských spoločností je limitovaná, z toho dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany rumunských partnerov. Definitívne potvrdenie účasti v sprievodnej delegácii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené organizátormi po odsúhlasení Kanceláriou prezidenta SR.