Podnikateľská misia do Slovinska

07.október 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Ľubľane a Slovinskou hospodárskou komorou Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Ľubľany pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca v Ľubľane.

 
Cieľ a program misie
 
Cieľom misie je posilnenie hospodárskej spolupráce so Slovinskom, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy, predstavenie slovenských podnikateľov, nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami v Slovinsku. Program zahŕňa individuálne rokovanie s partnermi (B2B) , spoločenskú príležitosť pre networking a je možnosť jeho prispôsobenia potrebám prihlásených podnikateľov, ako aj zloženiu delegácie.
 
 
Miesto rokovania: Slovinská hospodárska komora (Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si), Dimičeva ulica č.13, 1000 Ľubľana.
 
Čas rokovania: 13:00 hod.
 
Rokovací jazyk: Anglický
 
Doprava a ubytovanie: Náklady na dopravu aj ubytovanie si hradí každý účastník sám. Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Ľubľane. Agentúra SARIO v spolupráci so ZÚ v prípade Vášho záujmu zarezervuje ubytovanie.
 
 
Sektorové zameranie:
 
 • energetický priemysel
 •  
 • automobilový priemysel
 •  
 • elektrotechnický priemysel
 •  
 • doprava a infraštruktúra
 •  
 • strojársky priemysel
 •  
 • vodné hospodárstvo
 •  
 • turistický ruch
 
Okrem odporúčaných sektorov je vítaná aj účasť spoločností s iným predmetom činnosti s ambíciou presadiť sa na slovinskom trhu.
 
 
Registrácia:
 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte online registračný formulár najneskôr do 23. septembra 2016 do 16:00
 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov v registračnom formulári je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.
 
 
Kontaktná osoba:
 
Igor Uhlik
 
 
Tel: 0910 828 109