Podnikateľské fórum v Spojených Arabských Emirátoch (SAE)

14.marec 2016 - 16.marec 2016
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO, Emirátskou obchodnou komorou v SR, SOPK a Veľvyslanectvom SR v SAE organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca v SAE podnikateľské fórum.

Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR, SARIO, Veľvyslanectvo SR v SAE, SOPK,  Emirátska obchodná komora v SR, SBA

Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

PROGRAM       

Bude vytvorený podľa štruktúry a preferencií prihlásených podnikateľských subjektov. Predbežne sa uvažuje s uskutočnením podnikateľského fóra s prezentáciou jednotlivých firiem a priamych individuálnych rokovaní s emirátskymi partnermi (B2B).
 
Miesto: Spojené Arabské Emiráty/Dubaj
Cena: Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Dubaji. Rovnako tak aj náklady na ubytovanie si hradí každý účastník podnikateľskej misie sám. 
Partner: Ministerstvo hospodárstva SAE, miestne obchodné a priemyselné komory a podnikateľské združenia

ODVETVOVÉ A SEKTOROVÉ ZAMERANIE 

energetika (výroba, rozvod, vrátane jadrovej energetiky aj so zameraním na vyraďovanie,  obnoviteľné zdroje energie)
vodné hospodárstvo  (ťažba, distribúcia, čistenie)  
odpadové hospodárstvo (zber, spracovanie, likvidácia)
zdravotnícka technika
farmaceutické produkty
chemický priemysel (napr. zariadenia na  výrobu polymérov, výrobu hnojív)
letecká technika (výroba leteckých komponentov)
poľnohospodárstvo ( modernizácia technologických procesov poľnohospodárstva; dodávky technológií a zariadení, ktoré umožnia šetriť používanie vody a vodných zdrojov, zavlažovacie systémy)
potravinárstvo (dodávky zariadení technologických liniek   pre potravinársky priemysel, modernizácia technológií v oblasti výroby a spracovania potravín so zameraním na „halal“)
stavebníctvo (výstavba infraštruktúry)
cestovný ruch
 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť  podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.

Kontakt

Slovak Business Agency
Anita Šujanová
02 502 44 515
 
Vyjadrenie predbežného záujmu žiadame oznámiť do 28. januára 2016.