Podnikateľský účet a PayPal

V dnešnej elektronickej dobe je podnikanie prostredníctvom bezhotovostných operácií priam nevyhnutnosťou a tak druhá cesta po založení živnosti alebo obchodnej spoločnosti vedie do banky.

Stačí mať zakladateľské dokumenty a predstavu

Založenie bankového účtu pre živnostníka alebo obchodnú spoločnosť je veľmi pružná záležitosť. Je potrebné si do banky doniesť zakladateľské dokumenty a mať predstavu, čo budete od účtu požadovať. Či budete chcieť aj platobnú kartu, internet banking, poprípade ďalšie špecifiká. Ostatné možnosti vám vysvetlia priamo v banke.

Ponuka podnikateľských účtov je spektrom služieb veľmi podobná. Je potrebné porovnať si výšku poplatkov, ktoré si jednotlivé banky za operácie a vedenie účtu účtujú.

Ušetriť kroky

Pokiaľ stihne štatutár obchodnej spoločnosti založiť účet do 30 dní od vzniku spoločnosti, môže číslo účtu uviesť už priamo na prihlášku k dani z príjmov právnickej osoby adresovanú správcovi dane. Pokiaľ túto lehotu nestihne, číslo bankového účtu je povinný oznámiť správcovi dane neskôr, v 30 dňovej lehote od jeho založenia.

Súkromný či podnikateľský?

Mnoho fyzických osôb podnikateľov používa z praktických dôvodov ako podnikateľský účet, bankový účet, ktorý už majú založený ako súkromný. Platná legislatíva tento stav nezakazuje, len z účtovného a daňového hľadiska je náročnejšie rozoznávať súkromné platby a platby súvisiace s podnikaním. Ťažšie je takisto určiť, či poplatky sú alebo nie sú daňovým výdavkom, keďže sa účet používa aj na súkromné účely. Nehovoriac už o tom, že takýmto spôsobom môže správca dane nahliadnuť aj do súkromných platieb živnostníka.

PayPal

Pri realizácii platieb prostredníctvom elektronického bankovníctva sa môže podnikateľ v praxi stretnúť s platbou cez PayPal. Ide o virtuálny platobný systém, ktorý zriadila a prevádzkuje na internete spoločnosť PayPal, založená v r. 1998 v Kalifornii a v priebehu 3 rokov sa jej podarilo stať sa jedným z najväčších virtuálnych platobných systémov na internete.

PayPal je systém, ktorý umožňuje posielať peniaze medzi inými PayPal účtami a medzi jednotlivými lokálnymi bankami.

Spoločnosť PayPal ponúka na výber založenie 3 druhov účtov:

  • osobný účet - ide o založenie účtu pokiaľ je záujem len kupovať výrobky a nič nepredávať. Pri tomto účte sú najnižšie poplatky za prijatú transakciu, ale zároveň povoľuje len prijatie 5 platieb z debetných kariet za rok. Spoplatnená je transakcia spojená s prijatím platby pri platení debetnou kartou.
  • premier účet - ide o založenie virtuálneho účtu, pokiaľ sa plánuje nielen posielať, ale aj prijímať peniaze. Jeho nevýhodou sú vyššie transakčné poplatky, a to za prijatú aj odoslanú transakciu.
  • business účet - ide o zriadenie virtuálneho účtu pre podnikateľské subjekty. Pri tomto účte je spoplatnená transakcia spojená s prijatím platby.

Taktiež je potrebné v tejto súvislosti povedať, že uvedená spoločnosť nemá povolenie na vykonávanie platobného a zúčtovacieho styku v rámci Slovenska.

Platobný a zúčtovací styk sa vykonáva podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení jeho doplnkov. Túto činnosť môžu vykonávať len tie inštitúcie, ktoré majú na takúto činnosť udelené povolenie Národnou bankou Slovenska. V rámci krajín EU napr. funguje platobný a zúčtovací systém pod názvom TARGET2, ktorého účastníkmi sú centrálna banka EU, národné banky a ostatné bankové inštitúcie, ktoré na základe vzájomnej dohody využívajú tento systém. Tuzemské a zahraničné prevody peňažných prostriedkov môžu teda vykonávať len banky a inštitúcie, ktoré boli zriadené podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení doplnkov.

DISKUSIA