Podpora podnikania žien na Slovensku

Slovak Business Agency zareagovala na výzvu Európskej komisie pre členov siete Enterprise Europe Network pod názvom "Európska sieť podnikateliek - ambasádoriek" (EU Network of Female Entreprenership Ambassadors). Na základe dlhoročných skúseností s podporou a propagáciou podnikateliek prostredníctvom súťaže Podnikateľka Slovenska vypracovala projekt PODPORA PODNIKANIA ŽIEN NA SLOVENSKU, ktorého spoluorganizátorom je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov. 

Jeho hlavným poslaním bolo inšpirovať ženy, aby sa stali podnikateľkami, čím sa položili základy kvalitnej podpory už pred samotným procesom založenia vlastného podniku.

Projekt Podpora podnikania žien na Slovensku je založený na praktickom stretnutí a odovzdávaní autentických skúseností podnikateľky s nezamestnanými ženami, mamičkami na materskej dovolenke a študentkami. Táto cieľová skupina získala možnosť osobnej konfrontácie svojich názorov, predstáv a vedomostí o podnikaní s podnikateľskou realitou a nadviaže kontakty na komunitu a inštitúcie zamerané na podporu podnikania žien na Slovensku.

Viac na http://www.ambasadorka.sk/sk/projekty/ambasadorky-podnikateliek/