Pomáhame rásť podnikom v Bratislavskom kraji

Za úspešným podnikaním stoja nielen dobré nápady, ale aj mnoho vynaloženého úsilia a roky driny. Občas sa však aj napriek snaženiu v biznise nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Ako sa s touto situáciou vysporiadať a na koho sa obrátiť v prípade, že niečo vo vašom podnikaní nefunguje? Pohodlným a navyše bezplatným riešením môže byť návšteva Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Koncept komplexného podporného miesta funguje v Bratislavskom samosprávnom kraji od roku 2016. V prvej fáze centrum pomáhalo najmä záujemcom o podnikanie, ktorí uvažovali nad realizáciou svojich podnikateľských nápadov. V rámci Akceleračného programu, zameraného na nepodnikateľov, podporilo NPC v Bratislave viac 670 fyzických osôb. Vlani pomoc, vo forme zaujímavých nefinančných služieb, začali využívať aj podnikatelia. Jedným z nosných programov, ktorý sa zameriava na cieľovú skupinu MSP je Rastový program. Od septembra 2017 poskytoval podnikateľom najmä individuálne a skupinové poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov a prednášok.

 

Na fotografiách: vľavo odborný seminár „Financovanie podnikania od začiatku po expanziu“ vpravo workshop „PPC reklama pre začiatočníkov a mierne pokročilých“.

 

„Uvedomil som si, že pri akvizícii a komunikácii so zákazníkmi to, čo stačilo v nedávnej minulosti, dnes už nestačí. Získané informácie o nových komplexných formách marketingu sa budem snažiť využiť pri nastavení procesov akvizície a predaja v mojej spoločnosti. Verím, že to prispeje k získaniu nových i udržaniu existujúcich klientov a k napredovaniu mojej spoločnosti,“ zhodnotil podnikateľ Ing. Peter Moravec, účastník odborného semináru „Ako vyzerá marketing založený na zákazníckej skúsenosti v praxi“.

„V poskytovaní tak odborného individuálneho poradenstva, ako aj rôznych skupinových činností budeme v rámci programu pokračovať aj v tomto roku. Zrealizujeme podujatia s jednoznačným cieľom – pomôcť podnikateľom zefektívniť ich biznis a nielen to. Horúcou témou v najbližších mesiacoch bude uplatňovanie nariadenia a smernice EÚ GDPR (General Data Protection Regulation,“ prezradila Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu.

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Pozornosť mu musia venovať všetky firmy a organizácie, ktoré pracujú s dátami občanov Európskej Únie, hoci by sídlili aj mimo jej územia. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj podnikateľov na Slovensku. Spracúvanie osobných údajov sa v podnikaní uplatňuje v najrôznejších situáciách – od vedenia mzdovej či personálnej agendy, spracovávania objednávok či reklamácií zákazníkov, až po poskytovanie marketingových služieb, či monitorovanie kamerovým systémom. Pozornosť nariadeniu by mali venovať najmä e-shopisti.

„Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú chovanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. V NPC v Bratislave im chceme v tejto príprave pomôcť. V spolupráci s Asociáciou e-shopov sa plánujeme tejto závažnej téme venovať aj v regiónoch. Pomoc e-shopom ale aj iným podnikateľom ponúkneme aj v niektorých ďalších mestách Slovenska, napr. Banská Bystrica, Žilina, Košice alebo Prešov,“ dopĺňa Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu.

V tomto roku má Rastový program pripravených aj viacero nových služieb. Jednotlivé podniky budú mať možnosť využiť napríklad motivačné a aktivačné tímové aktivity vo forme teambuildingu či teamkoučingu. Podnikatelia budú môcť využiť tiež službu Podpora MSP pri zapájaní sa do komunitárnych programov EÚ, v rámci ktorej získajú odborné poradenstvo o využívaní komunitárnych programov EÚ a tiež pomoc s vypracovaním konkrétneho projektu.

„Plánujeme tiež spustiť službu – Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach – pričom podpora v rámci nášho programu je zameraná na etablované podniky, ktoré pôsobia na trhu viac ako 3 roky. Pre začínajúcich podnikateľov poskytuje obdobnú službu Stážový program, takže ani mladé podniky nebudú ukrátené,“ vysvetľuje Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu.

Len v roku 2017 v rámci Stážového programu vycestovalo na rôzne odborné podujatia v rámci EÚ 8 firiem, ďalších 23 to čaká v najbližších dňoch. Začínajúci podnikatelia si mohli pritom vybrať podujatie v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, v rozsahu maximálne 5 dní, počas obdobia zverejneného vo výzve. Získali tak nielen vstup, ubytovanie a letenku v čase trvania podujatia, ale najmä skúsenosti, prehľad v trendoch a nové kontakty.

„Najprínosnejšie bolo vytriezvenie zo Slovenských pomerov a uvedomenie si globálnych možností dnešných podnikateľov. Väčšinu obsahu tvorili panelové diskusie svetových lídrov, mediálne známych osobností a šéfov spoločností, v ktorých prevládali skôr myšlienky a skúsenosti ako konkrétne riešenia. Za najdôležitejšie informácie pokladáme náznaky budúcich trendov v oblasti marketingu, na ktoré sa môžeme začať s predstihom pripravovať,“ hovorí Ivo Ivan zo spoločnosti Screenstein s.r.o, účastník Web Summitu v Lisabone.

 

Fotografie zástupcov firmy Screenstein s.r.o., ktorí sa zúčastnili technologickej konferencie Web Summit v Lisabone/ 6-9 November 2017

 

Začínajúce firmy z BSK môžu čerpať služby aj v rámci Inkubačného programu, ktorý je súčasťou Národného podnikateľského centra v Bratislave. Podstatou fyzického členstva v podnikateľskom inkubátore, je podporovať na začiatku podnikania životaschopné podnikateľské projekty.

„Vytvorili sme prostredie, v ktorom môžu začínajúci podnikatelia do 3 rokov od svojho vzniku, so sídlom v rámci Bratislavského kraja, rozvíjať a naplniť svoj podnikateľský plán efektívne a úspešne. Fyzické členstvo v Inkubátore NPC získalo od začiatku tohto roka šesť firiem. Za jeden mikro, malý a stredný podnik môžu pritom služby Inkubačného programu využívať až dvaja jeho zástupcovia. Už začiatkom marca 2018 plánujeme zverejniť pre začínajúce podniky ďalšiu Výzvu na poskytnutie pomoci,“ hovorí Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Inkubačného a Stážového programu.

V rámci činnosti NPC v Bratislave, môžu firmy využiť aj potenciál tvorivej dielne Creative Point. Skupinové aktivity vo forme workshopov a odborných seminárov sa od roku 2018 poskytujú aj pre mikro, malých a stredných podnikateľov z BSK.

 

Fotografie z tohtoročných workshopov „DIY: Urob si vlastnú hru“ a „DIY: Drôtený stojan na šperky“.

 

Ako čerpať pohodlne služby NPC?

Ak podnikáte a máte záujem o služby a podporu, pripravenú v rámci Národného podnikateľského centra v Bratislave, jednoducho sa ► ZAREGISTRUJTE SA  Ide o nevyhnutnú podmienku čerpania služieb a aktivovanie statusu MSP.

Pozrite si krátky videomanuál, ako sa registrovať v prípade podnikateľa: 

Rozsah požadovaných registračných údajov vyplýva zo skutočnosti, že v rámci NPC sú pre podnikateľov pripravené služby a podpora plne financované z verejných zdrojov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Registrácia je platná na obdobie, počas ktorého klient spĺňa definíciu MSP, minimálne na obdobie do konca aktuálneho účtovného roka klienta. V tomto období sa registrovaný klient môže na služby NPC BA prihlasovať prostredníctvom svojho aktívneho identifikačného kódu, ktorý ho naviguje v ponuke služieb NPC BA a zabezpečuje mu automatické predvyplnenie konkrétnych žiadostí o službu.

 

Sledujte výzvy a prihláste sa!

Prihlásenie sa na službu je možné priamo na stránke Národného projektu NPC II – BA kraj, na podstránkach jednotlivých programov a tvorivej dielne Creative Point. Výzvy priebežne zverejňujeme aj v aktualitách v časti Správy a výzva / Pripravované podujatia. Tešíme sa na Vás!

Odborné činnosti pre podnikateľov i fyzické osoby – nepodnikateľov sa poskytujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. (Kód projektu ITMS2014+ 313041I861)