Pozrite si prehľad už zrealizovaných workshopov z projektu Podpora internacionalizácie

Prinášame vám prehľad workshopov v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikateľov, za Aktivitu 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania malých a stredných podnikateľov. Prehľad zahŕňa časový horizont február až máj 2018.

Na workshopoch a seminároch ste sa dozvedeli:

PPC reklama pre začiatočníkov
Cieľom workshopu bolo ako prilákať nových zákazníkov a zabezpečiť si zvýšenie ziskov prostredníctvom internetu, konkrétne prostredníctvom PPC reklám. Účastníci sa oboznámili, nie len ako správne nastavovať a spúšťať kampane, ale aj ako správne voliť kľúčové slová, ktoré hneď zaujmú, aké sú tipy a triky na optimalizáciu kampaní a aké rôzne reklamné formáty môžu cez Google využívať. Riešili sa s lektorom aj konkrétne prípady na vlastných stránkach účastníkov.
 
PR
Účastníci sa na workshope naučili, ako na to, keď chcú svoje meno predať na trhu účinnejšie ako ich konkurencia. Dozvedeli sa o  spôsoboch, ako sa čo najlepšie odprezentovať v online prostredí, či už išlo o tradičné média alebo sociálne siete ako Facebook alebo Instagram. Taktiež sa oboznámili, ako zostaviť brief pre PR agentúry ale aj to, ako si spraviť PR vo vlastnej réžii. Naučili sa, ako správne komunikovať a  prezentovať produkt / e-shop a sami si mohli vyskúšať, ako sa tvorí atraktívny obsah na sociálne siete tak, aby zaujal čo najviac potenciálnych zákazníkov.
 
Copywriting a tone of voice
Workshopu, ktorý bol zameraný najmä na tvorenie lákavých textov, sa zúčastnili klienti, ktorí chcú získať nových zákazníkov práve vďaka „umeniu slova“. Lektorka účastníkom ukázala hlavné body, na ktoré sa treba zameriavať pri tvorení reklamných textov a na čo sa zameriavať pri tóne komunikácie. Účastníci si precvičili tvorbu sloganov na rôzne témy a rovnako sa dozvedeli, čomu sa treba pri tvorení textov vyvarovať.
 
Content marketing
Workshop bol zameraný na tvorbu hodnotného obsahu v online prostredí tak, aby viedol zákazníkov k opakovaným nákupom. Na tomto kreatívnom workshope sa účastníci dozvedeli, ako majú tvoriť napríklad videá orientované na zákazníka, rôzne gify a  infografiky, blogové články či e-booky.
 
Kyberbezpečnosť firmy a e-shopu
Tento workshop sa tešil veľkej obľube. Účastníci sa dozvedeli jednak všetko o  technickom zabezpečení svojich vlastných stránok a  e-shopov, no zároveň sa oboznámili aj s  legislatívou upravujúcou správu web stránok a e-shopov. Riešili sa otázky v súvislosti s GDPR, ako zálohovať a zaplátať bezpečnostné diery, alebo ako včasne diagnostikovať kybernetický útok a ako správne zabezpečiť svoju wifi sieť.
 
Ak ste nestihli poslať prihášku na workshop či seminár, alebo ste boli veľmi zaneprázdnení, nezúfajte! Neustále máte možnosť sa prihlásiť na zaujímavé workshopy, stačí ak budete sledovať našu web stránku alebo našu fanpage na Facebooku. Práve na našej web stránke v časti Kalendár nájdete prehľad pripravovaných workshopov a seminárov. Stačí si len vybrať a prihlásiť sa! Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.