Pozvánka - Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

Slovak Business Agency si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu

Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

16. júna 2015

Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Program konferencie

09:00 - 09:30      Registrácia
09:30 - 09:40      Otvorenie konferencie a úvodný príhovor
09:40 - 09:55      Slovak Business Agency: Výsledky projektu
09:55 - 10:05      Š. Šidó, (MV SR): Informácie o novom programe pre azyl migráciu a integráciu (AMIF)
10:05 - 10:20      Z. Vatráľová, (IOM): Migračné informačné centrum v kontexte podnikania migrantov
10:20 - 10:30      V. Hřích, (AKO): Skúsenosti z realizácie prieskumov MSP zamestnávajúcich migrantov
10:30 - 10:50      Prestávka na kávu
10:50 - 11:05      I. Giertlová, (KristecoLogistic): Sedem rokov podnikania cez živnosť k s. r. o.
11:05 - 11:20      Phuong Vo, (vietnamský podnikateľ): Skúsenosti z podnikania na Slovensku
11:20 - 10:35      A. Kurotová, (SlovakiaInvest): Prekážky a výzvy v podnikaní a zamestnaní na Slovensku.
11:35 - 11:50      M. Novodomec, (MH SR): Posudzovanie podnikateľských zámerov migrantov
11:50 - 12:10      J. Šípková, R. Černá, (ÚHCP P PZ SR): Prechodný pobyt na účel podnikania
12:10 - 12:30      Záverečná diskusia a zhodnotenie konferencie, formulácia odporúčaní

Program záverečnej konferencie je predbežný a organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita a riadenie migračných tokov.

Registrácia

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 15. júna 2015 vyplnením online registračného formulára.

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava
vinczeova@sbagency.sk