PR bezkonkurenčne a ako profíci

16.august 2018 | 09:00 - 13:00

Ak túžite tvoriť atraktívny obsah na Vašich sociálnych sieťach, ale neviete úplne ako na to, neváhajte sa zúčastniť nášho seminára so skúsenou lektorkou Simonou Hoschekovou.

 

ČO SA DOZVIETE ?

- čo znamenajú termíny public relations, corporate identity, internal PR, product placement, brand management a iné

- ako vyzerá dobra PR agentúra a čo všetko by mala robiť

- ako skontrolovať PR konzultanta

- ako fungujú média na Slovensku

- ako správne urobiť monitoring médií

- ako sa tvorí obsah pre média a pre sociálne siete

- spolupráca s influencermi

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Mgr. Simona Hoschekova - vášeň pre marketing a komunikáciu v sebe objavila už počas štúdia na vysokej škole. Neskôr sa v najväčšej PR agentúre

na Slovensku Seesame communication experts učila od najlepších, aby potom mohla stáť pri zrode značky ZlavaDna na slovenskom trhu. Po 5tich rokoch práce na budovaní brandu - jednotky na trhu, sa opäť posunula ďalej a momentálne poskytuje marketingové a komunikačne konzultácie klientom z rôznych oblastí.

Kedy?

16. augusta 2018  v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Kde?

V priestoroch NPC - Coworking

Národné podnikateľské centrum Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Účasť je bezplatná.

Počet miest je limitovaný.

Ukončenie registrácie: 15.08.2018 do 13:00 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email: rp@npc.sk

Kontakt: www.sbagency.sk, www.npc.sk

Tešíme sa na Vás!

 


PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.