Priložte ruku k rozvoju rodinných podnikov na Slovensku! Staňte sa naším externým spolupracovníkom!

Slovak Business Agency hľadá externých spolupracovníkov, fyzické osoby - konzultantov, mentorov, koučov, lektorov, odborníkov so skúsenosťami a praxou, ktorí budú rodinným podnikom poskytovať poradenské služby.

 

Prečítajte si:

 1. Informácie o podmienkach prihlásenia do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie.

Vyplňte elektronicky:                                              

 1. Prihlášku do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie. (Formulár si môžete pozrieť aj ako PDF dokument. Slúži len pre informačné účely, prosím, nevyplňujte.)

 

Poradenské služby budú poskytované v závislosti od potrieb jednotlivých rodinných podnikov v nasledujúcich formách:

 • vypracovanie analýz, štúdií, správ,
 • vypracovanie návrhov opatrení pre zlepšenie postavenia rodinného podniku na trhu, vypracovanie stratégií, koncepcií,
 • konzultácie, mentoring, koučing,
 • lektorovanie – vedenie odborných seminárov, workshopov, prednášok a iných, rozvojových aktivít.

 

Obsahom jednotlivých foriem poradenských služieb budú témy:

 • nástupníctvo a proces generačnej výmeny,
 • personálne riadenie podniku,
 • strategické  riadenie podniku s ohľadom na špecifiká rodinného podnikania,
 • marketing,
 • financie, finančné riadenie podniku, investičné poradenstvo,
 • ohodnocovanie rodinných podnikov pre účely transferu vlastníctva,
 • právne témy a poradenstvo,
 • projektový manažment,
 • osobnostný rozvoj - manažérske a komunikačné zručnosti,
 • expanzia na nové trhy (geografická, produktová), poradenstvo v oblasti predaja,
 • podpora inovácií a inovačný manažment.
 • riešenie dopadov krízy v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na rodinný podnik

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: rodinnepodnikanie@sbagency.sk