Program "Rozvojmajstri"

Ministerstvo financií SR v spolupráci s UNDP zriadilo kontaktné miesto pre súkromný sektor prostredníctvom programu „Slovakia Business for Development Co-operation Programme/SK Bus4DevCoop“. Implementácia aktivít sa deje prostredníctvom programu „Rozvojmajstri“. Program je zameraný na poradenstvo pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem sa zapojiť do projektov medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodných organizácií za finančný poplatok.
 
  • Podpora pri príprave ponuky na priame zadanie
Priame zadania nevyžadujú otvorený obstarávací proces; firma je vybraná buď napriamo alebo je oslovených niekoľko firiem so žiadosťou o kr´taku ponuku a profily expertov. Zvyčajne ide o zadania v objeme rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.
  • Podpora pri príprave Expression of Interest
Vyjadrenie záujmu je prvým krokom, v prípade menších zadaní zároveň aj konečným – kontrakt je zadaný firme s najlepšie vyhodnoteným EoI (Expression of Interest) bez ohľadu na cenu alebo metodológiu.
  • Podpora pri príprave technickej časti ponuky
Obstaranie veľkých poradenských kontraktov vyžaduje predloženie detailnej ponuky, zvyčajne je oslovených niekoľko firiem vybraných na základe Expression of Interest. Technická ponuka tvorí väčšiu časť konečného skóre.
  • Podpora pri príprave finančnej časti ponuky
Finančná časť ponuky je kľúčová pre následnú profitabilnú dodávku projektu a fakturovateľnosť služieb a výdavkov, hoci z hľadiska hodnotenia ponuky je voči technickej časti sekundárna.
 
 
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte michal@rozvojmajstri.com. Viac informácií na www.rozvojmajstri.com.