Prvý raz, no nie naposledy. O službách NPC sa písalo v časopise Ružinovské echo.

Sme veľmi radi, že sme aktuálne naštartovali pravidelnú spoluprácu s obľúbeným časopisom Ružinovské echo. Takmer 40 tisíc výtlačkov časopisu sa aktuálne dostalo do schránok Ružinovčanov a inštitúcií v druhej najväčšej mestskej časti Bratislavy.  O tom ako začať podnikať, ako sa udržať na trhu a ako rásť s pomocou Národného podnikateľského centra a Slovak Business Agency napíšeme aj do ďalších čísel tohto mesačníka. Prostredníctvom inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorí čerpali naše služby.

 

ČLÁNOK

RUŽINOVSKÉ ECHO 

ONLINE VERZIA