Ranný Budíček - Výhody spolupráce s influencermi pre tvoj FB / Instagram

15.august 2018 | 09:00 - 11:00

Ranný Budíček je inšpiratívne stretnutie pre malých a stredných podnikateľov. Naučíte sa ako robiť kvalitný influencer marketing s dlhodobým efektom tak, aby mal dopad na predaj a pomohol zatraktívniť firemné sociálne siete – Facebook / Instragram.

Influencer marketing sa zameriava viac na vplyvných jednotlivcov ako na masové skupiny. Používa tzv. Word of Mouth marketing. Služba/produkt takto prezentovaný je braný ako overený a zdroj - Influencer je dôveryhodnejšie vnímaný ako klasická masová reklama.

ČO SA DOZVIETE ?

- Kedy spolupracovať s influencerom, blogerom a vlogerom a aký je v tom rozdiel?

- Na čo si dať pri spolupráci pozor, ako chrániť reputáciu a produkt?

- Pre koho je spolupráca vhodná a pre koho sa neoplatí?

- Platená, neplatená, bartrová s managerom/bez managera - koľko ma to bude stáť?

- Krátkodobé - dlhodobé spolupráce, affiliate programy

- Prepojenie na sociálne sieťe – Facebook/ Instragram

- Prípadové štúdie od klientov

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Simona Mištíková - Viedla jeden z troch tímov v najväčšej PR agentúre na Slovensku, až kým si nezaložila vlastnú agentúru DIVINO. Klientom prináša efektívne a funkčné riešenia v oblasti komunikácii, kde pôsobí viac ako 15 rokov. Venuje sa strategickému poradenstvu pre korporátnych klientov a klientov z oblasti rýchloobrátkového tovaru, krízovej komunikácii a tréningom. Už viac ako 6 rokov sa v agentúre venuje spolupráci s influencermi a vytvára stratégie, ktoré prinášajú klientom hmatateľný obchodný efekt.

KEDY?

15. augusta 2018 v čase od 9:00 do 11:00 hod.

KDE?

V priestoroch NPC - Coworking

Národné podnikateľské centrum Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Účasť je bezplatná.

Počet miest je limitovaný

Ukončenie registrácie: 14.08.2018 do 13:00 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email: rp@npc.sk

Kontakt: www.sbagency.sk, www.npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ, právnická osoba alebo fyzická osoba, spĺňa definíciu malého a stredného podniku, so sídlom v Bratislavskom kraji. 

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).