Riadenie podnikateľského projektu – Praktický workshop (Košice)