Robotické rameno ožilo počas DIY workshopu v Creative Point

V tvorivej dielni sa začiatkom septembra stretli elektrotechnickí nadšenci s jasným cieľom –

vlastnoručne vytvoriť robotické rameno. Ako zvládli tento odvážny projekt?

 

Hneď v prvý deň sa účastníci workshopu: DIY Zostrojte si svoje robotické rameno, za prítomnosti lektorov, zoznámili s modernými technológiami a celým postupom. 

 

Základy 2 D modelovania

„Ponúkli sme im komplexný pohľad na tvorbu robotického ramena. Prvé dni boli zamerané na prácu so softvérom Arduino IDE a jednoduché programovanie servomotora. Účastníci si tiež vyskúšali 2D modelovanie jednotlivých súčiastok a neskôr aj ich vyrezávanie na laseri,“ povedala Jana Romanová, Manažér Creative Point. 

 

 

Vyrezávanie súčiastok na laseri

Počas tretieho dňa workshopu prišli na rad šikovné prsty a zvládnutie základov mechatroniky. Skladanie súčiastok a zostavenie vlastného robotického ramena si pod vedením lektorov vyskúšal aj Peter, ktorý uvažuje nad budovaním kariéry v oblasti elektrotechnického priemyslu.

 

 

Účastník workshopu Peter pri práci so spájkovacou stanicou

„Som rád, že som sa zúčastnil. Páčil sa mi prístup lektorov a tento workshop ma presvedčil o zvolení budúceho štúdia v elektrotechnických kruhoch. Tieto informácie môžu slúžiť ako začiatočný pilier pre budúce štúdium a ďalší rozvoj,“ doplnil Peter Janočko, účastník workshopov DIY Zostrojte si svoje robotické rameno. 

 

 

Skladanie robotického ramena

Po zložení všetkých súčiastok bolo rameno pripravené na sfunkčnenie. Posledný deň workshopu sa niesol v znamení programovania serveromotorov a následného testovania. A čo dokáže plne funkčný model? Zvláda pohyb do strán i zdvíhanie ľahších predmetov. Ak však programovaniu venujete viac času, môžete mu rozšíriť funkcionality podľa vlastnej potreby.

 

 

Programovanie robotického ramena

Chcete si vyskúšať podobný workshop typu DIY? Sleduj udalosti v rámci fanpage a prihlás sa!

Workshopy a ďalšie zaujímavé služby v bratislavskom Creative Point-e sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / ITMS2014+ 313041I861. Účasť je bezplatná. Podmienky účasti sú zverejnené v rámci každej plánovanej udalosti.