SBA partnerom Startup Factory Slovakia

Startupistov podporil aj prezident Andrej Kiska

Coworkingové centrum Connect v bývalej továrni Cvernovka patrí medzi aktívnych podporovateľov začínajúcich podnikateľov a mladých startupistov. Dôkazom toho bola aj konferencia Startup Factory Slovakia, ktorú organizovalo pod záštitou Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pozvanie na konferenciu prijal okrem iných aj prezident SR Andrej Kiska, eurokomisár pre digitálne hospodárstvo Günther H. Oettinger či minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Počas tejto konferencie si mohli všetci návštevníci vypočuť názory svetových odborníkov, inšpirovať sa a načerpať poznatky z oblasti financovania a nadviazať kontakty s ľuďmi z celého sveta, ktorí sa týmto oblastiam venujú profesionálne.

Prezident Kiska, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na podobných podujatiach vyjadril vďaku a potrebu organizovať podobné podujatia, ktoré poskytnú priestor pre všetkých začínajúcich podnikateľov a startupistov, ktorí sa na začiatku svojho podnikania stretávajú s rovnakými otázkami. Priestor, kde môžu na tieto otázky hľadať odpoveď a stretnúť sa s odborníkmi a ľuďmi z rovnakej oblasti. Eurokomisár Oettinger počas svojho príhovoru vyjadril potrebu zjednotenia predpisov v rámci EÚ, ktorá má odstrániť zbytočnú byrokraciu.
Počas panelových diskusií si mohli návštevníci vypočuť diskusiu o financovaní prostredníctvom anjelského investovania či crowdfundingu. O svoje poznatky a názory z praxe sa podelil napríklad Daron Davidson, Kenneth Ryan, Viktor Reviljak  či Hartti Suomela.

Startup Factory Slovakia - len ťažko by sa hľadal lepší názov pre konferenciu, ktorá sa konala v priestoroch Connectu, ktorý sídli v bývalej továrni. Historická Cvernovka, známa ako stará pradiareň prechádza v tomto storočí zmenou. Zmodernizovala sa, no stále si zachovala svojho kreatívneho a tvorivého ducha v podobe nápadov, skvelých myšlienok a inovácií, ktoré z nej vychádzajú dnes. Bola miestom, kde sa veci tvorili a tvoria sa aj naďalej.

Počas panelových diskusií vystúpili okrem iného aj Alfredo Coppola - Co-CEO US Market Acces Center, ktorý sa zúčastnil aj Startup Sharks Roadshow a Radoslav Vašina - Fond inovácií a technológií, ktorí sa vyjadrovali na tému "The Startup Junkie - comprehensive startup support". Slovak Business Agency bolo partnerom podujatia.

O Startup Sharks
Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu. Je realizovaný prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu SR. Podpora poskytnutá v rámci Startup Sharks prispeje k ekonomicky vhodnejšiemu nastaveniu podnikateľských zámerov a tým zníži mieru rizika zlyhania startupov.

Photo: PHOTOMEDIA.sk