SBA sa už šiesty rok zapája do kampane SME WEEK určenej na podporu malých podnikateľov.

SBA sa už šiesty rok zapája do kampane SME WEEK určenej na podporu malých podnikateľov. 

Slovak business agency sa už po šiestykrát zapája do kampane SME WEEK určenej na podporu malých podnikateľov. V rámci projektu opäť otvárame možnosť získania výhodného úveru na podnikanie od SBA.

Podajte žiadosť do novembra 2019 a získajte benefit odkladu splátok istiny na 6 mesiacov.

Mikropôžičku môžete čerpať až do výšky 50 000 € so splatnosťou do 4 rokov.

Viac informácií nájdete tu:  www.sbagency.sk/mikropozicky

alebo napíšte priamo na: mikropôžičky@sbagency.sk