Seminár - Ako obchodovať s nemeckým partnerom?

Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, ktorý bude 21.09.2016, v čase od 09:00 do 14:00 hod. v Bratislave, Slovak Business Agency, Karadžičova 2 ( budova Twin City) 

Účasť na podujatí je bezplatná

Na seminári získate informácie a odpovede na otázky:

  • platnosti nemeckého zákona o minimálnych mzdách vo vzťahu k slovenským firmám
  • povinnostiach slovenských firiem vo vzťahu k nemeckým úradom pri vysielaní svojich zamestnancov alebo živnostníkov do Nemecka
  • čo si musia firmy pri uzatváraní zmlúv s nemeckým partnerom bezpodmienečne ošetriť
  • ako postupovať, keď nemecký odberateľ neplatí z dôvodu reklamácie, oneskorených dodávok alebo z dôvodu škôd
  • konkurzné konanie
  • príslušnosť súdov a s tým spojené právne a súdne poplatky

Pre koho je seminár určený:

Seminár je určený predovšetkým záujemcom o podnikanie, malým a stredným podnikateľom, ktorí pôsobia alebo plánujú svoje obchodné činnosti rozšíriť a realizovať na území Nemeckej republiky.

Program podujatia:

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov podujatia

09:00 - 09:15 Predstavenie služieb siete EEN / Mgr. Dávid Šmatlák, Slovak Business Agency

09:15 - 11:00 Podnikanie v Nemecku - 1.časť - Dr. Marcella Pawelka / Advokátska kancelária Frankfurt nad Mohanom 

11:00 - 11:20 Coffee Break

11:20 - 13:00 Podnikanie v Nemecku - 2.časť - Dr. Marcella Pawellka / Advokátska kancelária Frankfurt nad Mohanom 

13:00 - 14:00 Diskusia

 

Seminár bude v slovenskom a v českom jazyku

Podmienky účasti:

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa on-line do 16.9.2016

 

Kontakt: Mgr. Dávid Šmatlák; tel.: +421 2 20 36 31 70; email: smatlak@sbagency.sk Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava