Seminár Uplatňovanie a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

04.jún 2015 | 09:00 - 14:00

Slovak Business Agency
Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár

Uplatňovanie a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

04.06.2015, 9:00-14:00 hod., Nitra, Hotel River****

Účasť na podujatí je bezplatná!

Na seminári získate odpovede na otázky

  • Čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo?
  • Aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva a administratívne poplatky súvisiace s jeho ochranou?
  • Aké spôsoby zhodnotenia duševných práv rozlišujeme na vnútornom trhu EÚ?
  • Osvojíte si rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe.

Komu je seminár určený
Seminár je určený predovšetkým malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ.  

Program
09.00 – 09.30           Registrácia účastníkov, predstavenie siete EEN (Slovak Business Agency)
09.30 – 10.30           Čo rozumieť pod pojmom duševné  a priemyselné vlastníctvo? Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia. (Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva)
10.30 –10.45            Prestávka
10.45 – 11.45            Bezplatné služby Strediska PATLIB pri CVTI (PhDr. Ľubomír Kucka, Centrum vedecko-technických informácií SR/PATLIB)
11.45 – 12.00            Prestávka
12.00 – 13.00           Význam duševného vlastníctva pre MSP, riešenie problémov v oblasti duševného vlastníctva MSP – príklady z praxe. (Ing. Zuzana Girmanová, Perpetuum Plus, s.r.o.)
13.00 – 14.00           Diskusia

Registrácia

V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line do 2. júna 2015!

O Enterprise Europe Network
Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Naše skúsenosti a služby sú bezplatne dostupné pre všetky spoločnosti na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Ing. Júlia Mičúneková
Tel.: +421 2 502 44 513;
E-mail: micunekova@sbagency.sk