Slovenská kooperačná burza 2016

03.november 2016
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás pozýva na najväčšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Slovenskú kooperačnú burzu 2016, ktorá sa uskutoční v Hoteli Bratislava.
 
Slovenská kooperačná burza je medzinárodné podujatie zamerané na bilaterálne rozhovory firiem, na prezentáciu subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a možnosti investícií, najmä v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva, energetiky, informačných a komunikačných technológií. TOP témou 10.ročníka je automobilový priemysel.

Program

2. november 2016

19:00 - 20:00 Privítanie účastníkov v predvečer podujatia v priestoroch hotela

3. november 2016

7:30 - 8:30    Registrácia a príchod hostí a účastníkov podujatia
8:00 - 10:00  Občerstvenie
8:30 - 9:00    Slávnostné otvorenie 
9:00 - 14:45  Automotive Supply Chain Conference - konferencia, ktorá sa v rámci odborných diskusných panelov bude venovať témam:
  • 9:00 -10:30   Predstavenie slovenských automobiliek - súčasný produkčný stav a trendy
  • 10:45-12:00  Lokalizačné plány, best cost country sourcing, technická podpora dodávateľom – ako sa stať TIER 1 a TIER 2 dodávateľom
  • 13:30-14:45  Nové trendy v automotive sektore - Digitalizácia a jednotný trh EU, Priemysel 4.0.

Odborný program v podobe panelovej diskusie bude doplnený prezentovaním konkrétnych projektov a tém.

10:00 - 12:00   Plánované B2B rokovania
12:00 - 13:30   Obed 
13:00 - 18:00   Plánované B2B rokovania 
15:30 - 17:00   Občerstvenie
19:00                Gala večer 
 
 
Rokovací jazyk: anglický
Poplatok za účasť na podujatí 
za jedného zástupcu účastníka* 100,- € /*účastníkom na podujatí sa rozumie jeden podnikateľský subjekt/
Každý ďalší zástupca účastníka* uhradí poplatok 50,- €.
Počet svojich zástupcov zaznačí účastník v registračnom formulári pri on-line registrácii na podujatie.
 
Viac informácií na TEJTO STRÁNKE.