Slovenský projekt Zelený bicykel postupuje do európskeho kola!

Súťaž Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia, a ktorú na Slovensku zastrešuje Slovak Business Agency, je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty,  ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Slovenská komisia zložená z  Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a SBA vybrala do európskeho kola dva národné projekty:

Kategória:  Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov – Zelený bicykel

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov zameraný na menšie mestá. Momentálne vylepšujeme pilotný projekt v Prievidzi (cca 100 bicyklov rozmiestnených v cca 30 stojanoch), kde beží už tretia cyklo sezóna. Projekt je sociálnym podnikaním, ktoré nie je špecificky upravené v slovenskej legislatíve, preto je zastrešený dvoma právnymi subjektami:

2brothers s.r.o. sa zaoberá prevádzkou a inováciami zelených bicyklov a zelených stojanov ako aj predajom reklamných plôch a cyklo paušálov občanom. Zelený bicykle o.z. sa venuje verejnoprospešným aktivitám ako budovanie cyklo infraštruktúry pre širokú verejnosť a organizácia vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Viac o projekte: https://www.zelenybicykel.sk/

Kategória Podpora podnikateľského prostredia -  Centrum lepšej regulácie

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva EÚ na podporu malého a stredného podnikania - Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie – tzv. Business Impact Assessment.

Webová stránka: www.lepsiezakony.sk

Dňa 26. septembra zasadala komisia, ktorá hodnotila  303 národných projektov  z 32 zúčastnených krajín. Na  základe hlasovania bolo vybratých 19 projektov zo šiestych kategórií (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenské, Španielsko a Anglicko).

Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v rakúskom Graczi. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty  iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Viac informácií o postupujúcich projektoch si môžete pozrieť na webovej stránke:

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018-shortlist/