Som fyzická osoba

31 článkov
 • Pozývame Vás na seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, kde si priblížime nemeckú legislatívu, povinnosti slovenských firiem v Nemecku, ale aj čomu sa vyvarovať. 

 • „Slovakia Business for Development Co-operation Programme/SK Bus4DevCoop“

 • Ministerstvo hospodárstva SR ponúka podnikateľom možnosť účasti na veľtrhoch a výstavách v spoločnom stánku MHSR

 • Platforma žien Slovenska v súčastnosti realizuje projekt s názvom Mesto pre rodinu a biznis zameraný na zmapovanie aktuálnej situácie a možností žien v oblasti podnikania, zosúladenia pracovného a rodinného života a podobne.

 • Pre ženy je mnohokrát veľmi ťažké zladiť svoj pracovný život so súkromným, hlavne keď už podnikajú dlhšiu dobu a príjem z podnikania je jediným zdrojom ich príjmov a oni si nemôžu dovoliť podnikanie zastaviť alebo úplne zveriť do rúk nejakému zástupcovi.

 • Exekútor je oprávnený siahnuť nielen na príjmy plynúce živnostníkovi z podnikania ale aj na jeho súkromný majetok, a to vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
   

 • Povinnosť používať registračnú pokladnicu (ERP) sa nevzťahuje na každého podnikateľa rovnako.

 • Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

 • Od 1. januára 2014 máte povinnosť elektronicky predkladať kontrolný výkaz s podrobnými údajmi o vyhotovených a prijatých faktúrach o dodaní služby alebo tovaru v tuzemsku.

 • Od nového roka postupne zavádza Ministerstvo financií SR nový systém platenia kolkov, tzv. eKolky. EKolky by mali časom úplne nahradiť terajšie papierové kolky.