Som právnická osoba

25 článkov
  • Platiteľom koncesionárskych poplatkov je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere zamestnáva aspoň 3 zamestnancov.

  • Prevádzkareň a priestor súvisiaci s podnikaním sú dva odlišné pojmy. Aký je medzi nimi rozdiel?

  • Od 1. februára 2013 dochádza k zmenám v Obchodnom zákonníku. Jeho novelizácia obmedzuje lehotu splatnosti faktúr, presnejšie definuje nekalú súťaž či rieši stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem.

  • Od januára tohto roku je v platnosti zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

  • Podnikateľ má nárok na nemocenskú dávku počas pracovnej neschopnosti ak spĺňa podmienku nemocenského poistenia, to znamená za posledné dva roky bol minimálne 270 dní povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený a nemá nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 euro.