Správna komunikácia ako nástroj pre úspech v podnikaní

17.apríl 2018 | 14:00 - 17:00

REGISTRUJTE SA TU:  https://row.sk/RbtoK

Ukončenie registrácie: 16.4.2018 (vrátane)

Kontakt: ap.bb@npc.sk