Startupy

34 článkov
  • Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo pre vás 330 000 € na rozbeh podnikania! Nepremeškajte príležitosť naštartovať váš startup a prihláste sa do 30. septembra 2014

  • Inkubátor ponúka startupom podporu počas prvých troch rokov ich existencie prostredníctvom externého poradenstva a vedenia, zníženého prenájmu kancelárskych priestorov a infraštruktúry.

  • Ročne po celom svete vzniknú milióny nových spoločností, avšak nie všetky sú startup podnikmi. Veľká časť novozaložených spoločností sú podniky poskytujúce služby zväčša na lokálnom a regionálnom trhu, ako napríklad predajne, kaderníctva, reštaurácie, atď. Ale iba malé percento by sme mohli definovať ako startup.

  • Startupy potrebujú pre svoj rast vhodné podmienky a prostredie. Miesta, ktoré tvoria podpornú infraštruktúru pre budovanie startupov, sú najmä inkubátory a akcelerátory.