Vieme, ktoré startupy vďaka SBA navštívia San Francisco

Startupisti sa opäť vďaka SBA môžu zúčastniť jednej z najveľkolepejších technologických konferencií. V druhej polovici septembra 2015 sa uskutoční zahraničné podujatie TechCrunch Disrupt v San Franciscu. Je to jedinečná príležitosť, ako sa nechať inšpirovať, nadviazať nové kontakty v zahraničí, dostať spätnú väzbu na svoj startup a získať cenné rady od skúsených ľudí, ako napredovať ďalej.

Termín konania: 21.09. – 23.09.2015
Miesto konania: San Francisco, Pier 70

Na základe rozhodnutia komisie, boli na zahraničné podujatie TechCrunch Disrupt San Francisco vybrané uvedené startupy:

  1. Diagnose.me
  2. eDocu
  3. Ecocapsule
  4. Skillandia
  5. Wakesapp.com
  6. Kickresume

Diagnose.me – startup, ktorý sprostredkuje služby v oblasti zdravotníctva. Diagnose.me je platforma, ktorá umožňuje pacientom z celého sveta získať odbornú medicínsku konzultáciu od špičkových svetových špecialistov.
Web: https://www.diagnose.me/en/

eDocu – je informačný system pasívnych vecí, do ktorého má používateľ prístup priamo na mieste – vždy a všade. Je prehľadnou a bezpečnou databázou, kde môžete archivovať všetky vykonané práce, termíny, fotografie, návody, objednávky, faktúry, atď. Systém neopisuje veci iba jednotlivo, ale zohľadňuje i vzájomné súvislosti, väzby a prepojenia, ktoré možno zobrazovať pomocou grafov.
Web: http://edocu.com/

Ecocapsule – je nízkoenergetický mobilný inteligentný dom zabalený do kompaktného tvaru. Mobilná jednotka je za určitých podmienok energeticky sebestačná, keďže solárne panely a veterná turbína dokážu nazbierať dostatočné množstvo energie na každodennú prevádzku. Ecocapsule v sebe spája funkčnosť, krásny dizajn a inovatívnosť.
Web: http://www.ecocapsule.sk/

Skillandia - je platformou pre učenie a zdieľanie vedomostí. Startup poskytuje 24/7 prístup ku kurzom, výmenu osobných skúseností a poznatkov medzi zamestnancami, možnosť okamžitého zodpovedania otázok a tvorbu rôznych výziev medzi zamestnancami.
Web: https://skillandia.com/

Wakesapp.com - je aplikácia, ktorá poskytuje posielanie a prijímanie pripomienok. Je to mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžete posielať pripomienky komukoľvek.
Web: http://www.wakesapp.com/

Kickresume - je  on-line nástroj, ktorý slúži na tvorbu atraktívnych životopisov. Startup sľubuje skorý príchod prémiových funkcií, kontrolu gramatiky a na záver aj pomoc s nájdením samotnej práce.  
Web: https://www.kickresume.com/