Výsledky výberovej Komisie

Na základe výzvy zverejnenej na webovom portáli www.npc.sk zasadla dňa 21.09.2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o zaradení žiadateľov do programu Virtuálneho inkubátora v rámci podaktivity 1.6. Inkubačný program NPC v regiónoch Slovenska (IP)  Národného projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch.

 

Úspešní žiadatelia:

 

Jozef Kmeť Lana VR

BRUTVAN, s.r.o.

JUNITY, s. r. o.

UrbanGuru s.r.o.

Ivan Sádecký ml.

Lukáš Jurkovič

BENESTORE s.r.o.

Fantastic Four s. r. o.

AKOBUK s.r.o.

Marián Žuffa - Myžu

Gubaňa

Živá Záhrada, s. r. o.

Matej Lipták - MASÁŽE TATRY

Airvolute s.r.o.

Bikere s.r.o.

Verdante s.r.o

Simona Turková - Dáždnikovo

Green - Inove, s. r. o

DoParady.sk s. r. o.

GRIZZLY.SKI s.r.o.

Kristína Centárová

 

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných na schválenie:

 

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0005

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0006

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0012

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0013

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0014

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0021

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0022

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0024