Výsledky Výzvy: Inkubátor – Fyzické členstvo

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj bola vyhlásená Výzva na poskytnutie pomoci vo forme Fyzického členstva v Inkubátore NPC. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú neobmedzený prístup ku kancelárskym a zasadacím priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 16. novembra 2017 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu – Fyzické členstvo nasledovne :

Úspešní Žiadatelia:

  1. MOZAYC s. r. o.
  2. Jobteq Solutions, s.r.o.
  3. Richio s. r. o.
  4. PROROZVOJ, s. r. o.
  5. Simona Socratousová
  6. PROMEDICA, s.r.o.

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutia v našom Inkubátore NPC a samozrejme na vzájomnú spoluprácu.

 

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

  1. Žiadosť č. 7
  2. Žiadosť č. 8