Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

 

Úspešní žiadatelia:

TICHELMANN SK s. r. o. 

Karma Foods SK s.r.o. 

Ako byť FIT, s. r. o. 

Anzio s.r.o.

PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o.

RINNERS. SK s.r.o.

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.

Creeme s.r.o.

Muvity s.r.o.

Niologik s.r.o.

SK Houms s. r. o.

Peter Pastucha GEO

Ad Pondus s.r.o.

UNITAS Group, s.r.o

Smart staving s. r. o.

KOOR, s.r.o.

IT CRAB s.r.o.

Dispex s.r.o.

IT Crab Services s.r.o.

NATUR-PACK, a.s.

ITAPS s.r.o.

VyDePo s.r.o.

Polygraficke centrum s.r.o.

SKELETON, a.s.

PROCHEMA s.r.o.

Pneuman s.r.o

BizBuilders s. r. o.

Best Life s.r.o.

AVIANA PLUS, s.r.o.

Personal & Financial Consulting s. r. o.

Resco spol. s r.o.

3lobit, s.r.o.

Slovak Baby Box

FELD s.r.o.

VIA-MIA s.r.o.

TLC Slovakia s.r.o.

Ing. Zuzana Šutyová

Maximilian Mucska Tailors s.r.o.

MAR-MAT s. r. o.

Chirkoz SK,s.r.o.

ATL Advisory s.r.o.

ASEA centrum bývania, s. r. o.

Punkt

Peter Franek

FB CONSULTING s.r.o.

Old Town Service s.r.o.

VŠETKO V JEDNOM s.r.o.

PBC, s.r.o.

Ecocapsule s.r.o.

MAKERS s. r. o.

POTRAVINY BC, s.r.o.

NORISK s.r.o.

SKYMOVE s.r.o.

STOLSKI s.r.o.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 15

Žiadosť č. 25

Žiadosť č. 29

Žiadosť č. 33

Žiadosť č. 37

Žiadosť č. 42

Žiadosť č. 44

Žiadosť č. 48

Žiadosť č. 49

Žiadosť č. 59

Žiadosť č. 65

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.