Výsledky výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a výberovou komisiou schválení žiadatelia získajú neobmedzený prístup ku kancelárskym, zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 12. decembra 2018 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení pomoci Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu. Súčasťou zasadnutia Komisie boli Žiadatelia, ktorí dostali priestor na odprezentovanie seba a svojej spoločnosti.

 

Úspešní Žiadatelia:

1.         DMG´S s. r. o.

2.         Nature s. r. o.

3.         3DMsys analysis s. r. o.

4.         NEONMARS International s. r. o.

5.         Lacnepostreky s. r. o.

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutia v našom Inkubátore a samozrejme na vzájomnú spoluprácu.

 

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

1.         Žiadateľ 02

2.         Žiadateľ 03

3.         Žiadateľ 06

4.         Žiadateľ 07