Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Inkubátor – Fyzické členstvo

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú neobmedzený prístup ku kancelárskym, zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 23. mája 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu. Súčasťou zasadnutia Komisie boli Žiadatelia, ktorí dostali priestor na odprezentovanie seba a svojej spoločnosti.

 

Úspešní Žiadatelia:

1.         Bc. Zdena Havettová

2.         edetox, s. r. o.

3.         elevatin, s.r.o.

4.         TALENTWAY.NET, s.r.o.

5.         sobi

6.         ZIK, s.r.o.

7.         ANISE INTERIORS s.r.o.

8.         DNA ERA s. r. o.

9.         Okoo s. r. o.

 

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutia v našom Inkubátore a samozrejme na vzájomnú spoluprácu.

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

1.         Žiadateľ 05

2.         Žiadateľ 08

3.         Žiadateľ 09

4.         Žiadateľ 11