Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Inkubátor – Fyzické členstvo

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú neobmedzený prístup ku kancelárskym, zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 7. októbra 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu. Súčasťou zasadnutia Komisie boli Žiadatelia, ktorí dostali priestor na odprezentovanie seba a svojej spoločnosti.

Úspešní Žiadatelia:

  1. Daniel Čeliga
  2. S-Case s. r. o.
  3. Creeme s. r. o.
  4. Mgr. Anabela Benedeková

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutia v našom Inkubátore a samozrejme na vzájomnú spoluprácu.

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

  1. Žiadateľ 03
  2. Žiadateľ 04
  3. Žiadateľ 05