Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave Inkubátor – Fyzické členstvo a Virtuálne členstvo

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické a Virtuálne členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú v rámci Fyzického členstva neobmedzený prístup ku kancelárskym priestorom a v rámci oboch členstiev prístup k zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 13. decembra 2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu.

 

Úspešní Žiadatelia o Fyzické členstvo:

 

1.         Ing. Renáta de la Sierra

2.         IFZ, s.r.o.

3.         Peter Perec – AI Software

4.         TRIPA HC s.r.o.

 

Úspešní Žiadatelia o Virtuálne členstvo:

 

1.         youNique s.r.o.

2.         Mgr.art. Katarína Kobušová - IHLOVE

 

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

 

1.         V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2021_0002_PO-0003

2.         V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2021_0002_PO-0006

3.         V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2021_0002_PO-0007

4.         V_14-INKUBATOR_VC_NP-BA_2021_0002_PO-0001

5.         V_14-INKUBATOR_VC_NP-BA_2021_0002_PO-0002

6.         V_14-INKUBATOR_VC_NP-BA_2021_0002_PO-0004

7.         V_14-INKUBATOR_VC_NP-BA_2021_0002_PO-0006