Výsledky výzvy Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov do 3 rokov a 60 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov nad 3 roky, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 13. februára 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program Národného projektu NPC v regiónoch.

 

Úspešní žiadatelia:

1

TT17_001

Canea Slovakia s.r.o.

2

TT17_002

MIPANO s.r.o.

4

TT17_004

Monika Simančíková

5

TT17_005

PAYSY s.r.o.

8

TT17_008

Železničná Osobná Preprava , s.r.o.

9

TT17_009

DODO Solutions s.r.o.

10

TT17_010

Samuel Fajnor

13

TT17_015

France Direct s.r.o.

15

TT17_017

STUDŇA ZDRAVIA s.r.o.

16

TT17_018

Gréta Zubová

19

TT21_002

MADERO, s.r.o.

21

TT21_004

Language Siesta s.r.o.

22

TT21_005

VITAL LIFE diagnostics s.r.o.

23

TT21_006

CreoCom s.r.o.

26

TT21_013

EASY ENGLISH s.r.o.

28

TT21_015

ZAWMARK PLUS s.r.o.

32

TN17-002

CIBO team, s.r.o.

39

TN21-001

J&S Group, s.r.o.

41

TN21-003

Akadémia vzdelávania Topoľčany, s.r.o.

45

TN21-008

VASPO STONE, s.r.o.

46

TN21-009

KreaTivO, s. r. o.

50

TN21-013

LUTRA trade, s. r. o.

53

TN21-018

BASEKO, spol. s r.o.

58

ZA17-001

Bc. Radoslav Kasák – GASTROSTORE (schválené s podmienkou )

59

ZA17-002

Bamboo Bee s.r.o.

60

ZA17-004

perezoso, s.r.o.

62

ZA17-006

Veronika Kormancová

63

ZA17-007

superlady, s.r.o.

67

ZA17-011

SEMAX s.r.o.

69

ZA17-014

88 Doppio s. r. o.

71

ZA17-016

Ing. Maroš Lupták - LIGEON

72

ZA17-017

Resistance, s.r.o.

73

ZA17-018

SK KVALITA s.r.o.

79

ZA21-001

VIVEUS, s. r. o.

81

ZA21-003

Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o.

83

ZA21-006

HOUR, spol. s r.o.

86

ZA21-009

MIMI trans, s.r.o.

87

ZA21-010

Dopravné stavby Púchov, s.r.o.

95

ZA21-019

ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.

96

ZA21-020

TURČAN - AUTO, s.r.o.

100

BB17_003

LP service s.r.o.

107

BB17_010

Marek Čabák - elektroinštalácie

108

BB21_001

VEGO MARKETING s.r.o.

109

BB21_002

F.A.T., s.r.o.

112

BB21_006

Tibor Malčický TIEM

114

BB21_008

Gbur Sports Agency s.r.o.

118

KE17-005

AdNa, s.r.o.

121

KE17-008

JLT Univerzál s.r.o.

123

KE17-010

SCHWABIK CYCLING, s.r.o.

130

KE17-017

Kiwi Kúpeľne, s. r. o.

132

KE17-019

Dajsadokopy s.r.o.

134

KE17-021

ANI Slovakia s. r. o.

136

KE21-001

REOGUM s. r. o.

137

KE21-002

HEMATIT Košice, s.r.o.

138

KE21-003

Management Skill Base, s.r.o. skrátené M.S.Base, s.r.o.

142

PO17_003

WIN-SPORT s.r.o. ( schválené len pre oblasť marketing)

145

PO21_002

MEGA LENS, s.r.o.

146

PO21_003

Ing. Martin Koncový - Akumat

147

PO21_004

Mgr. Igor Fejko

148

PO21_005

INFORMATION PLANET, s.r.o.

151

PO21_008

MART SYSTEM s.r.o.

154

NR17_001

Ma&Ku company s.r.o.

156

NR17_003

CHX s.r.o.

157

NR17_004

MH ECONOMY, s.r.o.

159

NR17_006

Tripartita s.r.o.

160

NR17_007

Mgr. Monika Tonhauserová

167

NR17_015

GLOBAL EXPO s.r.o.

168

NR17_016

Ing. Daša Bírová

169

NR21_001

NELAPEK s.r.o.

170

NR21_003

ZARAZ s.r.o.

175

NR21_010

ORGANIX, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

3

TT17_003

6

TT17_006

7

TT17_007

11

TT17_011

12

TT17_012

14

TT17_016

17

TT17_019

18

TT17_020

20

TT21_003

24

TT21_008

25

TT21_009

27

TT21_014

29

TT21_016

30

TT21_017

31

TT21_018

33

TN17-004

34

TN17-005

35

TN17-006

36

TN17-007

37

TN17-008

38

TN17-009

40

TN21-002

42

TN21-005

43

TN21-006

44

TN21-007

47

TN21-010

48

TN21-011

49

TN21-012

51

TN21-014

52

TN21-016

54

TN21-019

55

TN21-020

56

TN21-021

57

TN21-022

61

ZA17-005

64

ZA17-008

65

ZA17-009

66

ZA17-010

68

ZA17-013

70

ZA17-015

74

ZA17-019

75

ZA17-020

76

ZA17-021

77

ZA17-022

78

ZA17-023

80

ZA21-002

82

ZA21-004

84

ZA21-007

85

ZA21-008

88

ZA21-011

89

ZA21-012

90

ZA21-013

91

ZA21-014

92

ZA21-015

93

ZA21-016

94

ZA21-017

97

ZA21-021

98

BB17_001

99

BB17_002

101

BB17_004

102

BB17_005

103

BB17_006

104

BB17_007

105

BB17_008

106

BB17_009

110

BB21_004

111

BB21_005

113

BB21_007

115

KE17-001

116

KE17-003

117

KE17-004

119

KE17-006

120

KE17-007

122

KE17-009

124

KE17-011

125

KE17-012

126

KE17-013

127

KE17-014

128

KE17-015

129

KE17-016

131

KE17-018

133

KE17-020

135

KE17-022

139

KE21-007

140

PO17_001

141

PO17_002

143

PO17_004

144

PO21_001

149

PO21_006

150

PO21_007

152

PO21_009

153

PO21_010

155

NR17_002

158

NR17_005

161

NR17_008

162

NR17_009

163

NR17_010

164

NR17_011

165

NR17_012

166

NR17_014

171

NR21_004

172

NR21_005

173

NR21_007

174

NR21_009

 

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.