Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov do 3 rokov a 60 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov nad 3 roky, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli dňa 1. júna 2019 zasadla 30. júla 2019  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

 

Úspešní žiadatelia:

1          TT17-001        Jožko Farmárik s.r.o.

2          TT17-002        Erika Ander

3          TT17-003        Monika Molnárová - Photography

5          TT17-005        JMK creative s.r.o.

6          TT17-006        F - Stat s.r.o.

8          TT17-008        ILENCIK studio s.r.o.

15        TT21-003        Idee.sk s.r.o.

16        TT21-004        Cardberg, s.r.o.

17        PO17-004        Ing. Štefan Tuleja

18        PO17-002        popka.sk, s.r.o.

21        PO21-005        ŠUMA, s. r. o.

22        PO21-002        Mgr. Barbora Laputková - JAZYKOLA

23        PO21-004        JEVROŠT s.r.o.

24        PO21-003        Slavko Jurko - JS Agrotechnika

25        PO21-001        IOVA s.r.o.

27        TN17-002        HOTEL LIPA TARČÍK s.r.o.

30        TN17-005        Oleamo s.r.o.

31        TN21-001        IDONA, spol. s r.o.

33        TN21-003        Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

34        ZA17-001        Be Lenka s.r.o.

35        ZA17-002        Ing. Katarína Gloneková

36        ZA17-003        HolPro s.r.o.

40        ZA17-009        Tanečné kurzy ST

41        ZA17-010        Tomáš Paciga - solution

42        ZA17-011        Justin Paukin s.r.o.

44        ZA17-013        PsychoCare s. r. o.

45        ZA21-001        AM-MA s.r.o.

48        ZA21-005        Webmax, s.r.o.

49        ZA21-007        ZONEKO media s.r.o.

50        ZA21-010        Ing. Stanislav Škorvánek s.r.o.

53        ZA21-013        PP system, s.r.o.

54        ZA21-014        MaS technik, s.r.o.

56        BB17-002        CORBI TOYS, s.r.o.

58        BB17-004        ReMart design studio, spol. s r. o.

61        BB21-015        Bussines Start, s.r.o.

63        BB21-002        TELLUS s.r.o.

65        BB21-003        CAG, s.r.o.

68        BB21-008        Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

70        BB21-014        BAOBA s.r.o.

76        BB21-007        JP EKO s.r.o.

81        KE17-005        Ing. Jaroslav Breznen

91        KE21-002        Jozef Pribocký - CAR SERVICE PEPINO

92        KE21-003        ADOS KE, s.r.o.

94        KE21-005        KOVO-FINIŠ, s.r.o.

95        KE21-006        Eva Čarnogurská - Umelecké videá

96        KE21-007        DACHTECH s. r. o.

98        KE21-010        MARCO CAR, s.r.o.

101      NR17-002        PÁNI BAKLAŽÁNI s.r.o.

105      NR17-006        Marianna Púšová

110      NR21-001        WebProfit s. r. o.

112      NR21-003        SnAP international , s.r.o.

113      NR21-004        AL doors spol. s r.o.

115      NR21-006        Erik Márton s. r. o.

116      NR21-007        Adverti, s.r.o.

117      NR21-008        ALMA ČOKOLÁDY, s.r.o.

118      NR21-009        HP industrial company, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

4          TT17-004

7          TT17-007

9          TT17-009

10        TT17-010

11        TT17-012

12        TT17-013

13        TT17-014

14        TT21-002

19        PO17-001

20        PO17-003

26        TN17-001

28        TN17-003

29        TN17-004

32        TN21-002

37        ZA17-004

38        ZA17-006

39        ZA17-007

43        ZA17-012

46        ZA21-003

47        ZA21-004

51        ZA21-011

52        ZA21-012

55        BB17-001

57        BB17-003

59        BB17-005

60        BB21-001

62        BB21-011

64        BB21-005

66        BB21-013

67        BB21-012

69        BB21-006

71        BB21-004

72        BB21-009

73        BB21-010

74        BB21-016

75        BB21-017

77        KE17-001

78        KE17-002

79        KE17-003

80        KE17-004

82        KE17-006

83        KE17-007

84        KE17-008

85        KE17-009

86        KE17-010

87        KE17-011

88        KE17-012

89        KE17-015

90        KE21-001

93        KE21-004

97        KE21-009

99        KE21-011

100      NR17-001

102      NR17-003

103      NR17-004

104      NR17-005

106      NR17-007

107      NR17-008

108      NR17-009

109      NR17-010

111      NR21-002

114      NR21-005

 

Nefinančná pomoc - dlhodobé individuálne poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, prostredníctvom podaktivity 1.7 a  2.1 Rastový program. Je určená pre podnikateľov zo 7 samosprávnych krajov, s výnimkou bratislavského kraja.  Kód projektu ITMS2014+: 313031I870, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt NPC v regiónoch je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.