Výsledky Výzvy: podpora rodinných podnikov

V rámci Schémy na podporu rodinného podnikania 2017-20 (schéma pomoci de minimis) – Komponent 2 – Poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny bolo schválených 21 žiadostí