Výsledky výzvy: Poskytnutie podpory v rámci Komponentu č. 2 Aktivít na podporu podnikania – Akcelerátor

V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore – Úľ nápadov. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa Coworking, biznis mentoring, networking a iné.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli ww.npc.sk zasadla 9. septembra 2019 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Akceleračného programu[1].

Úspešní žiadatelia:

  1. Jana A.
  2. Anabela B.
  3. Mário B.
  4. Lukáš B.
  5. Denisa N. P.
  6. Adela N.
  7. Lucia R.
  8. Ivo S.
  9. Ľudovít V.
  10. Lujza Z.

1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 1.2 OP VaI, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 2 Aktivít na podporu podnikania.